Welkom bij Libra-NH

Libra is een psychotherapiepraktijk voor mensen met psychische problemen. Deze problemen zijn vaak goed te behandelen, zo wijst onderzoek uit. De behandelaren binnen onze praktijk hebben jarenlange ervaring binnen de Geestelijke Gezondheidszorg en zijn breed opgeleid. Ontwikkelingen in de Geestelijke Gezondheidszorg worden op de voet gevolgd. Indien u last heeft van psychische klachten is het niet nodig om er lang mee te blijven rondlopen. Er zijn effectieve behandel mogelijkheden welke wij bij Libra-NH kunnen bieden.

Met welke klachten kunt u bij ons terecht?

Hieronder volgt een overzicht:

 • Angstklachten en fobieën;
 • Depressieve klachten;
 • Dwangklachten;
 • Trauma’s;
 • Eetproblemen;
 • Slaapproblemen;
 • Problemen in omgang met anderen (persoonlijkheidsproblematiek);
 • Relatieproblemen.

Werkwijze

In onze praktijk bieden wij alleen goed onderzochte behandelvormen aan (evidence based practice). De meest onderzochte behandelvorm is Cognitieve Gedragstherapie. Het is een effectieve therapievorm omdat het naast gedrag, ook de overtuigingen aanpakt die dit gedrag aansturen. Het is een doelgerichte therapievorm voor veel psychische klachten. De therapie kan zowel worden ingezet bij milde klachten (angst, depressie) en meer ernstige klachten (persoonlijkheidsproblematiek, hierbij past schematherapie).

Behandelvormen

Onze behandelvormen op een rij:

 • Cognitieve Gedragstherapie, CGT (www.vgct.nl);
 • Schematherapie (www.schematherapie.nl);
 • EMDR, een gerichte behandeling voor trauma’s, enkelvoudig en complex (www.emdr.nl);
 • MBT, een behandeling gericht op hechtingstrauma’s;
 • BEPP, een behandeling gericht op traumaverwerking (www.traumabehandeling.net);
 • Oplossingsgerichte therapie;
 • Mindfulness;
 • ACT, Acceptence and Commitment Therapy;
 • Arbeidsgerelateerde hulpverlening;
 • Relatietherapie.

Er zal altijd, samen met u, een passende therapievorm worden gekozen. Dit wordt vastgelegd in uw persoonlijke behandelplan. In het begin, het midden en aan het eind van uw behandeling zal worden gemeten wat de vorderingen zijn, middels onderzochte vragenlijsten. De resultaten worden met u besproken.

Kwaliteitscriteria

Bij Libra onderschrijven we de beroepscode voor psychotherapeuten zoals die is vastgelegd in de code van de Landelijke Vereniging voor Psychotherapie (LVVP). Voor informatie kunt u de website bezoeken (www.lvvp.info). Daar vindt u verdere informatie over de klachtenregeling en de procedure.

LVVP-visitatielogo

De behandelaren bij Libra-NH zijn BIG geregistreerd. Dat houdt in dat we werken volgens een beroepscode en dat klachten verlopen via het tuchtrecht.

Ons Team

Drs. A.J. (Andrea) Versloot Mooij

Drs. A.J. (Andrea) Versloot Mooij

Psychotherapeut


Ik heb na mijn universitaire studie, de opleiding tot psychotherapeut gedaan. Binnen deze opleiding heb ik mij toegelegd op gedragstherapie en systeemtherapie. Vanaf dat moment ben ik werkzaam binnen de Geestelijke Gezondheidszorg en vanaf 2006 ook in onze eigen praktijk. Naast de behandeling van angst- en stemmingsklachten, ben ik mij gaan specialiseren in trauma’s (enkelvoudig en complex) en in hechtingstrauma’s.

Per 1 november 2015 ben ik gecertificeerd psychotraumatherapeut bij de Nederlandstalige Vereniging Voor Psychotrauma (www.ntvp.nl).

Kwaliteitsstatuut

De kwaliteitsstatuut van Andrea vindt u hier.

Drs. M. (Marlies) van der Toom

Drs. M. (Marlies) van der Toom

Psychotherapeut / Supervisor VGCT


Na mijn universitaire studie heb ik de opleiding tot psychotherapeut afgerond. Hierna heb ik een baan gekregen bij een GGZ instelling, welke ik op dit moment nog steeds met veel plezier en voldoening vervul. Ik werk hier in een specialistisch team voor stemmings- en angststoornissen. Omdat de combinatie met een eigen praktijk mij erg aansprak, zijn we in 2006 zijn vol enthousiasme gestart met psychotherapiepraktijk “ Libra-NH” in Bergen. Ik werk vanuit de cognitieve gedragstherapie en integreer andere vormen van behandeling waar nodig. Mijn specialisatie is traumaverwerking.

Per 1 november 2015 ben ik gecertificeerd psychotraumatherapeut bij de Nederlandstalige Vereniging Voor Psychotrauma (www.ntvp.nl).

Kwaliteitsstatuut

De kwaliteitsstatuut van Marlies vindt u hier.

Aanmelden

U kunt ons bereiken op het volgende nummer: 06 – 557 209 27.

Omdat wij meestal in gesprek zijn, krijgt u een antwoordapparaat. U kunt dan uw naam en telefoonnummer inspreken. Wij bellen zo spoedig mogelijk terug. In dit gesprek komen we tot nadere afspraken.

Wachttijden

De aanmeldwachttijd bedraagt op dit moment:

Op dit moment kunnen wij helaas geen nieuwe cliënten aannemen.

De aanmeldtijd is niet afhankelijk van bij welke zorgverzekering u aangesloten bent.

Er is geen behandelwachttijd.

Na de intake start uw behandelingstraject gelijk.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Kosten

Voor een vergoeding heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Wij hebben met bijna alle verzekeraars een contract afgesloten. De huisarts kan u doorverwijzen als er sprake is van een psychische stoornis. Afhankelijk van de ernst van uw problematiek verwijst uw huisarts voor ‘Basis GGZ’ of ‘Gespecialiseerde GGZ’. De behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft wel het wettelijk verplichte eigen risico van 385 euro in 2018.

Onze praktijk richt zich met name op de Gespecialiseerde GGZ, dat wil zeggen op de meer complexe problematiek. Er is dan voor de verzekeringsvergoeding geen beperking in de hoeveelheid tijd of het aantal gesprekken die voor de behandeling nodig zijn. De kosten van de behandeling zijn na afronding van de behandeling bekend en worden berekend op basis van het totaal door uw behandelaar bestede minuten. De rekening gaat rechtstreeks naar uw zorgverzekering.

Naast Specialistische GGZ zorg, bieden wij ook behandelingen binnen de Generalistische GGZ. Hiervoor is een limiet aan de behandelduur. Uw huisarts kan u daar meer over vertellen.

Let op!

In 2018 hebben wij geen contract afgesloten bij Menzis. Dit heeft mogelijk consequenties voor uw vergoeding afhankelijk van de door u afgesloten polis. Dit kunt u bij Menzis navragen.

Vergoedingen

In 2018 hebben we een contract met de volgende zorgverzekeringen:
Caresq
Promovendum – Besured – National Academic

VRZ
Zorg en Zekerheid – Eno, ONVZ

De Friesland

DSW
Twente Zorgverzekeraar – Stand Holland Zorgverzekeraar – a.s.r. Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. – De Amersfoortse – Ditzo; Aevitae B.V.

VGZ
UNIVE – VGZ – IZA – Trias – Zekur – Bewuzt – UMC Zorgverzekeringen – IZZ – Zorgsaam – Goudse

Zilveren Kruis
Zlveren Kruis (inclusief Pro Life Zorgverzekeringen) – OZF – Interpolis – FBTO – Avero Achmea – IAK – Aevitea

CZ
Delta LIoyd OHRA

Indien u in het bezit van een restitutiepolis, dan kunt u de behandeling vergoed krijgen bij een niet gecontracteerde zorgaanbieder. In dat geval dient u de factuur zelf in bij uw zorgverzekering. U betaalt zelf rechtstreeks aan de zorgaanbieder.

Bovenstaand is de informatie over de zorgverzekeringen zoals bij ons bekend. U dient zelf navraag te doen over vergoedingen van de polis bij uw zorgverzekering.

Ook bieden sommige verzekeraars zogenaamde budgetpolissen aan. U betaalt dan minder premie, maar u behandelingen worden mogelijk niet vergoed. Informeer hierover vooraf bij uw zorgverzekeraar.

Voor verdere informatie over vergoedingen kunt u de website van de LVVP raadplegen: www.lvvp.info

Voor algemene informatie verwijzen wij nu naar de volgende sites:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Diagnosebehandelcombinatie

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg/basis-ggz-en-gespecialiseerde-ggz

Privacybeleid

Privacybeleid Psychotherapiepraktijk Libra-NH

Hier vindt u het privacybeleid van Psychotherapiepraktijk Libra-NH. Hierin zijn werkzaam: M. van der Toom, psychotherapeut en A.J. Versloot Mooij, psychotherapeut. Dit privacybeleid heeft betrekking op het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens in het kader van zowel de zorgverlening als de (interne) bedrijfsvoering van Libra-NH.

Bekijk hier het complete Privacybeleid.

Contact

Contact Informatie

In verband met de nieuwe wetgeving rondom privacy zijn wij alleen telefonisch of per sms te bereiken. (Dus niet via email of WhatsApp)